Cavex
CVX  O nás  Značky  Jdi  Klub  Show  Kontakt  Partneři  VO  Kariéra  Přihlásit Registrace
speleo vybavení

Home > Scurion CZ


Scurion CZ

MANUÁL SCURION™

(přeložil Zdeněk Kakáč ZO 6-17 Topas)Příručka Scurion™

Scurion™ určený k používání jako světlo do jeskyní, má tři provozní režimy:

1) “Pracovní režim”

2) “Programovací režim”

3) “Konfigurační režim”


Provoz světla se ovládá pomocí knoflíku na levé straně tělesa svítidla. V pracovním režimu indikují malé zelené LED stav nabití baterie, v ostatních režimech LED fungují jako zobrazení, které ukazuje nastavení přístroje.

Scurion™ si pamatuje nastaveni i při odpojení baterie.

Základní funkce

Světlo Scurion™ má dva světelné zdroje:

• LED s širokým úhlem (WA-LED), která poskytuje osvětlení okolí v celém rozsahu pozorování lidského oka.
• Bodová LED (S-LED), její světlo je zaostřeno na osvětlení vzdálených předmětů.

Každá LED může běžet ve čtyřech stupních jasu, které jsou postupně označeny jako 1 = nízký, 2 = středně silný, 3 = silný a 4 = maximální.

WA-LED a S-LED mohou být libovolně kombinovány do “světelné kombinace“ a tak je možné váš Scurion™ vždy přizpůsobit vašim individuálním potřebám!

Širokoúhlá LED Indikátor nabití/
(WA – LED ) řada LED

Volitelná
UV - LED

Ovládací knoflík
Bodová LED
(S – LED)


Pracovní režim

Když se připojí baterie, světlo se uvede do provozního režimu přímo na jednu z maximálně 10 světelných kombinací.

Otáčením ovládacího knoflíku (doprava = vpřed a doleva = vzad) se může vybrat požadovaná světelná kombinace.

V předvolbě má nové zařízení Scurion™ naprogramovány čtyři typické světelné kombinace a) až d):

a) WA-LED silná + nízká S-LED .. vhodné pro „procházení” po galerii.
b) Maximální S-LED .. výborné pro pohled do „dálky“.
c) WA-LED středně silná .. pro život v „táboře“.
d) Obě LED maximálně .. výborné pro osvětlení komínů/propastí nebo velkých prostor.
e) Volitelné: zapnutá UV-LED
f) Všechny LED vypnuté

Ve střední poloze mezi f) je světlo vypnuté, zelené LED budou po několik sekund zobrazovat stav nabití baterie.


Ochrana před neúmyslným zapnutím

Pokud narazíte ovládacím knoflíkem na stěnu, může dojít ke krátkému “stisknutí“ knoflíku. Mikroprocesor potlačuje takovéto zákmity a odfiltruje velmi krátké stlačení knoflíku.

Transportní zámek (TL)

Pro ochranu neúmyslného zapnutí světla během transportu (tj. při uložení ve vašem batohu) se může aktivovat transportní zámek.

Transportní zámek se aktivuje ve střední poloze f) (světlo je vypnuté, ale je stále v pracovním režimu) když se knoflík drží 5 sekund natočený doleva nebo doprava. Potvrzení transportního zámku signalizují zelené LED krátkým bliknutím následující kombinace ●●○●●

Pokud se s knoflíkem manipuluje během aktivního transportního zámku, pak zelený indikátor nabití krátce problikne na kombinaci potvrzení transportního zámku.

Uvolnění transportního zámku se provede několika rychlými otočkami ovládacího knoflíku dopředu a dozadu.

Programovací režim

Světelné kombinace se mohou samozřejmě modifikovat a přizpůsobit individuálním potřebám. Pokud chcete přizpůsobit například světelnou kombinaci b) “bivak“, pak proveďte následující postup: vyberte toto nastavení a podržte knoflík 5 sekund natočený do libovolně doleva nebo doprava dokud světlo krátkým bliknutím nepotvrdí aktivaci programovacího režimu.

Nyní krátce natočte knoflík vlevo (proti směru hodinových ručiček) k zapnutí WA-LED a vpravo pro S-LED. Jakmile vyhledáte požadovanou kombinaci nechte jednoduše několik sekund zářit světlo – svítilna se automaticky vrátí do pracovního režimu (indikované jedním bliknutím) a pamatuje si novou světelnou kombinaci.

→ Jelikož je intenzita světla vysoká, doporučujeme při modifikaci nastavení, zakrýt světlo kouskem papíru.

Blikající svit prvních dvou zelených LED indikuje, že je svítidlo v programovacím režimu.

Konfigurační režim

V továrním nastavení jsou naprogramovány 4 světelné kombinace. Tento počet opět můžete modifikovat od 3 do 10 světelných kombinací. Může se to udělat v konfiguračním režimu.

Aby se vložil konfigurační režim je třeba natočit knoflík doprava a držet během připojování baterie ke světlu. V případě, že je potvrzen konfigurační režim, svítidlo krátce blikne kombinaci LED ●○●○●.

Krátkým natočením knoflíku opět doprava lze vybrat jednu ze tří funkcí. Každá funkce je indikována řadou LED:

- Funkce 1) modifikace počtu světelných kombinací ●○○○○

- Funkce 2) blokování programovacího režimu ●●○○○

- Funkce 3) sledování napětí baterie ●●●○○

Vyberte požadovanou funkci, kterou chcete modifikovat a počkejte 8 sekund než svítidlo automaticky přejde na následující krok.

Funkce 1, modifikace počtu světelných kombinací

Pokud chcete mít nyní – například – místo čtyř šest světelných kombinací, přejděte podle předchozího popisu do konfiguračního režimu. Vyberte kombinacia počkejte osm sekund, než lampa jednou blikne a indikuje momentální nastavení: ○○●○○.

Krátkým natočením knoflíku ve směru hodinových ručiček můžete najít novou kombinaci LED ○○●●○, která odpovídá šesti světelným kombinacím. Pokud počkáte dalších osm sekund bez manipulace se Scurion™, uloží se nové nastavení a vrátí zpět do pracovního režimu.

Světelné kombinace v binárním tvaru:

○○○●● = 3 ○○●●● = 7
○○●○○ = 4 ○●○○○ = 8
○○●○● = 5 ○●○○● = 9
○○●●○ = 6 ○●○●○ = 10

Funkce 2, blokování programovacího režimu

Pro ochranu vašeho nastavení před nechtěnými nebo nežádoucími změnami (tj. když váš Scurion™ půjčíte někomu jinému) může se zrušit programovací režim.

○○○○○ = vypnuto
○○○○● = zapnuto

Funkce 3, sledování napětí baterie

○○○○○ = vypnuto
○○○○● = zapnuto

↑ Pozor: když je vypnuto sledování napětí baterie, světlo se automaticky nezeslabí, když se baterie vybije pod zaručenou úroveň. Budete moci procovat chvíli déle s maximálním světelným výkonem, ale pak se bez upozornění octnete ve tmě a baterie bude zcela vybitá!

Bezpečnostní pokyny

Přestože může být váš Scurion™ považován za extrémně spolehlivé zařízení – bylo rozsáhle zkoušené na dlouhých výletech do jeskyní – je to neživé elektronické zařízení. Princip, že v jeskyni musíte mít vždy druhý nezávislý zdroj světla, platí absolutně a bez výjimky!

Pozor na světlo!

Scurion™ je zařazen do skupiny laserů třídy 2: Nedívejte se příliš dlouho do světla! Světlo a baterie skladujte mimo dosah dětí.
↑ Výstraha pokud používáte UV-Scurion™ : ultrafialové záření může poškodit oči – proto se nikdy nedívejte přímo do zdroje UV světla.

Na baterii nesmí působit náraz!

Na lithium-iontové baterie nesmí působit silné nárazy nebo jiné mechanické vlivy – jinak může dojít k explozi!

Na baterii nesmí působit vlhko!

U našich lithium–iontové baterie se provádí elektronické sledování jednotlivých článků. Vlhkost může poškodit a zničit tyto ochranné obvody. Proto se baterie musí vždy skladovat na suchém místě!
Z těchto důvodů se musí baterie vybavit nárazu vzdorným a vodotěsným pouzdrem umístěným na helmě. Náhradní baterie by se měly přenášet správně chráněné (tj. ve vodotěsném jeskynním kontejneru nebo pouzdru)!

Neskladujte prázdné baterie!

Jednoduchým používáním světla nemůžete “hluboce“ vybít baterii (pod úroveň, která by ji mohla poškodit). Elektronické ochranné obvody tomu zabrání. Můžete je používat bez obav, dokud se zcela nevyčerpají.
Lithium iontové baterie mají malý samo vybíjecí efekt, v extrémních případech (několika měsíční skladování prázdné baterie) může dojít k hlubokému vybití. Bezpečnostní mechanismus brání v tomto stavu nabíjení. Je nepravděpodobné, že by nemohla být baterie nabita, při hlubokém vybití se pravděpodobně ztratí záruka. Hluboké vybití není porucha, ale důsledek špatného zacházení.
Přečtěte si pečlivě kapitolu o údržbě – před uskladnění baterie nabijte!

Polarita

Nikdy nesmíte zkratovat baterii nebo otočit její polaritu – nebezpečí poškození! Tento problém by neměl nastat, baterie je opatřena polarizovaným konektorem.

Životní prostředí

Použité baterie neodkládejte do domovního odpadu. Můžete je odevzdat na recyklaci v oficiálním sběrném místě nebo u prodejce baterií a akumulátorů.

Používání / údržba

Mějte váš Scurion™ vždy připraven pro plný výkon, doporučujeme dodržovat body uvedené v následující kapitole.

Baterie

Lithium-iontové baterie poskytuje vysokou kvalitu, ale jsou relativně drahé. Baterie je zcela bezúdržbová – tato technologie má zanedbatelný paměťový efekt. Přesto jsou zde uvedeny nějaká doporučení, která prodlužují životnost baterie:

a) Baterie skladujte na chladném místě (nejlepší je sklep nebo chladnička)
b) Baterie skladujte na suchém místě (viz bezpečnostní doporučení)
c) Neskladujte vybité baterie – pro delší uskladnění je nejlepší nabití na 50%

Kapacita baterie a indikátor baterie

Když je světlo ve střední poloze f) (viz kapitola Pracovní režim), indikátor baterie ukazuje přibližně lineárně zbývající kapacitu. 5 světýlek říká, že je baterie úplně nabitá. Když zůstane svítit pouze 1 indikátor, znamená to, že zbývá kapacita asi 20%.

Automatické omezení výstupu světla

Když kapacita baterie klesne na několik málo procent, Scurion™ automaticky omezí výstup světla. Dvakrát blikne (upozornění na změnu) a pak skokově omezí výkon na úroveň, která je dostatečná pro postup v jeskyni.

→ Když váš Scurion™ běží v režimu omezeného výkonu, můžete mu na pár sekund vnutit normální pracovní výkon přepnutím mezi světelnými kombinacemi.

↑ Výstraha: Když už má světlo automaticky omezený výkon, měli by jste nabít baterii aby nedošlo k vybití pod bezpečnou úroveň. Při úplném vybití baterie světlo zhasne!

Nabíjení lithium-iontové baterie

Pomocí naší nabíječky probíhá úplný proces nabíjení vybité baterie asi 5 hodin. Začátek procesu je na nabíječce indikován oranžovým světlem a písknutím.

→ Když se pokusíte nabít zpola vybitou baterii, může se stát, že nabíječka nepozná typ připojené baterie a nespustí se automatický nabíjecí proces (nesvítí oranžové světlo a neozve se písknutí). V takovém případě připojte baterii k nabíječce před zasunutím do síťové zásuvky.

Těleso svítidla

Svítidlo je konstruováno jako bezúdržbové a může být snadno očištěno pod tekoucí vodou. Sklo svítidla je částečně odolné proti poškrábání. Pokud dojde k výraznému poškrábání skla ... je k dispozici náhradní sklíčko.

Regulace teploty

Scurion™ má vestavěný snímač, který chrání světlo před přehřátím. Přestože je chladič velmi účinný, může se světlo v horkém prostředí přehřát. Pokud se tak stane, pak mikroprocesor omezí výstup světla na minimum, indikátor baterie bude blikat a krátkodobě se zablokuje spínač! Toto blokování zůstane dokud se světlo neochladí na normální teplotu (například ochlazení svítidla vodou) – pak bude opět fungovat normálně.

Pouzdro baterie

Pouzdro baterie je vyrobeno z velmi pevné hliníkové slitiny (používané v leteckém průmyslu). Těsnící O kroužek ve víčku je přirozeně choulostivý na prach a musí se udržovat v náležité čistotě. Doporučuje se pravidelné čistění O kroužku a mazání vazelínou (podobně jako u světel pro potápění). Víčko nerozebírejte – poškodila by se vodotěsná ochrana šroubů.

→ Při otvírání pouzdra baterie pouze povolte dvě vroubkované matice na víčku a vytáhněte je ven. Uzavření pouzdra baterie je velmi jednoduché. Nejprve lehce dotáhněte matice, pak prsty natáhněte O kroužek mezi dvě desky víčka a natlačte víčko do pouzdra baterie. Dotáhněte dvě matice a zkontrolujte, že víčko sedí správně tj. O kroužek hladce zapadl do pouzdra.

Těsnění proti vodě

Scurion™ je konstruován jako “světlo pro mokré jeskyně“ a splňuje požadavky krytí podle normy IP 68. To znamená, že může být bez problémů používáno v tekoucí vodě nebo zcela ponořené do vody. Těleso svítidla bylo dokonce testováno ponořením do hloubky 50 m. Pouzdro baterie není určeno pro potápění. Podle našich testů je víčko odolné proti vlhkosti do hloubky 20 m. Maximální vodotěsnost je závislá na pečlivé údržbě (čistění) všech těsnění a dobrým mazáním přípravky z prodejny potřeb pro potápěče např. Baysilone®.

↑ Výstraha: Scurion™ není konstruován jako “světlo pro potápěče“ – pamatujte, prosím, že nemůžeme odpovídat/ručit za používání tímto způsobem!

Scurion™ spotřební záruka

Pokud váš výrobek Scurion™ nebo jeho příslušenství nefunguje správně podle specifikace během záruční doby, postaráme se, aby byl váš výrobek opraven nebo vyměněn za kvalitní a funkční jednotku.
Doba spotřební záruky na výrobek Scurion™ je 1 rok a zahrnuje veškeré vady materiálu nebo poruchy. Pokud žijete v některém státu Evropské unie nebo Švýcarsku řídí se záruka na výrobek během druhého roku od zakoupení podle předpisu 1999/44/EC o ochraně zákazníků a zohledňuje záruční podmínky platné v jednotlivých státech. V ostatních případech mohou platit další pravidla, které jsou v jednotlivých zemích rozdílná a nemají zásadní vliv na tuto spotřební záruku.

Tato záruka nemá vliv na právní předpisy, které musí splňovat osoba, která dodala váš výrobek Scurion™ - dodavatel se musí řídit těmito místními předpisy. Záruka začíná okamžikem zakoupení výrobku prvním uživatelem.

Co nepokrývá tato záruka

Záruční oprava nebo výměna nebude provedena, pokud posoudíme, že problém je důsledek:
- Extrémního poškození (zvláště odření a poškrábání, oxidace, nesprávné skladování, špatná údržba, poškození při nehodě, neopatrné, nevhodné nebo nesprávné používání),
- Používání mimo rozsah specifikace (například potápění),
- Používání neschválených dílů nebo příslušenství (jiná baterie než Scurion™),
- Úpravy nebo změny, které nejsou autorizovány.

Když se váš výrobek pokazí během záruční doby

Přesvědčte se, že máte všechny doklady o nákupu (doklad nebo účtenku se sériovým číslem, místem a datem prodeje) a zašlete nám tyto informace společně s krátkým popisem problému prostřednictvím e-mailu: service@scurion.ch. V každém případě vás budeme okamžitě kontaktovat a pomůžeme vám odstranit nebo vyhledat příčinu poruchy. Pokud váš přístroj potřebuje opravu, poradíme vám postup jak zařídit opravu nebo výměnu.

Když se váš výrobek pokazí po záruční době

Postupujte stejným způsobem jako při záruční opravě, rozdíl bude v tom, že musíte zaplatit opravu, výměnu a dopravu. Tato cena vám bude samozřejmě sdělena předem.

Zákonné odmítnutí záruky

Záruka bude odmítnuta při zvláštním, přímém, nepřímém nebo následném poškození včetně snížení zisku nebo neschopnost používat výrobek podle M&S Ltd. Musí být zjištěna příčina takových poškození. Nevztahuje se na závazky způsobené poškozením nebo poškození třetí osoby.

Rozličné pojmy

Scurion™ splňuje požadavky EMC (elektromagnetické kompatibility) podle direktivy 2004/108 EEC.

Scurion™ je registrovaná ochranná známka. Obsah této příručky, návodu na montáž a všechny další dokumenty publikované společností M&S Ltd. jsou chráněny autorskými právy copyright ©. Budeme potěšení, když nebudete poškozovat tato práva vztahující se na text i obrázky! Autorskými právy je chráněn také software umístěný ve výrobku Scurion™.

Melzer&Siegenthaler Ltd.

www.scurion.ch
 

2006 © Cavex club, shop Shean, design JaK| CZ | EN |

Aventure Verticale

raumerclimbing

Facebook

20.1.2012 10:43

STAŇ SE ČLENEM CAVEX CLUBU A ČERPEJ VÝHODY A BENEFITY PO CELÝ ROK. OBDRŽÍŠ ORIGINÁLNÍ VĚRNOSTNÍ KARTU CAVEX. VÍCE INFO V ODKAZU KLUB CAVEX.

20.1.2012 10:42

OBDARUJTE SVÉ BLÍZKÉ ORIGINÁLNÍM DÁRKOVÝM POUKAZEM V CENÁCH 500, 1000 A 2000 KČ. OBJEDNEJ NA: info@cavexclub.cz

20.1.2012 10:42

NEJVĚTŠÍ SPELEOLOGICKÁ SPECIÁLKA V ČESKÉ REPUBLICE AŽ 100M2 PRODEJNÍ PLOCHY, E/SHOP, KURZY SPELEOLOGIE, KURZY SRT, CAFE & CAVING SHOP

13.4.2012 07:29

PROVOZNÍ DOBA PRODEJNY CAVEX: PO - 10-13 hod., ÚT až ČT - 10-15 hod., PÁ 10-17 hod, SO 09-18 hod, NE 09-15 hod.

20.1.2012 10:43

PRODEJNU CAVEX NALEZNETE V OSTROVĚ U MACOCHY V MORAVSKÉM KRASU ZDE: Loc: 49°22'56.366"N, 16°45'42.815"E NAPROTI HOSTINCI U NĚMCŮ.