Cavex
CVX  O nás  Značky  Jdi  Shop  Show  Kontakt  Partneři  VO  Kariéra  Přihlásit Registrace
speleo vybavení

Home > CVX


CVX

Nacházíte se na stránkách společnosti CAVEX CLUB, kde naleznete vše týkající se hlubokého podzemí, jeskyní a propastí. Provozujeme specializovanou prodejnu na speleo & canyoning & outdoor v Brně na Šilingrově náměstí, e-shop, půjčovnu, velkoobchod se zastoupením na specializované značky pro speleo a canyoning v ČR a SR. Pořádáme dále specializované kurzy, školení, výpravy a expedice. Můžete se s námi podívat do podzemí v Moravském krasu, ale stejně tak v blízkém zahraničí či exotické cizině. Vítáme Vás.

Copyright 2008 - CAVEX® www.cavexclub.cz  
Všechna práva vyhrazena.

Provozuje:
SpeleoPro s.r.o.
Na Pískách 12
678 01, Blansko

IC: 26243423, DIC: CZ26243423
tel. +420 605 969 044 
e-mail: info@cavexclub.cz

CAVEX CLUB ®

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Pro internetový obchod na stránkách

Článek I.
Předmět a použití Obchodních podmínek

1.1 Tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží a služeb (dále jen „Obchodní podmínky“) stanoví podmínky pro dodávky zboží a služeb, které společnost SpeleoPro, s.r.o., vyrábí, distribuuje či poskytuje v rámci svojí podnikatelské činnosti a tvoří tak obsah kupní smlouvy uzavírané mezi společností SpeleoPro, s.r.o., jako Prodávajícím a konkrétní právnickou nebo fyzickou osobou jako Kupujícím.

1.2 Společnost SpeleoPro, s.r.o., vyrábí, distribuuje či poskytuje zboží či služby v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a na základě udělených veřejnoprávních povolení.

Článek II.
Základní pojmy

2.1 Kupujícím se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která na základě kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím kupuje od Prodávajícího zboží nebo služby

Prodávajícím se rozumí CAVEX CLUB, SpeleoPro, s.r.o., se sídlem Na Pískách 12, Blansko, 678 01,  Česká republika, IČO:26243423, DIČ:CZ126243423, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 39522

Zbožím se rozumí zejména horolezecká, speleologická a canyoningová výzbroj a výstroj či vybavení pro ochranu osob proti pádu z výšky a další výrobky, které Prodávající buď sám vyrábí nebo distribuuje;

Provozovatel internetového obchodu – je Prodávající

Internetový obchod -

Článek III.
Vyplnění, zpracování a storno objednávky

3.1. Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu Kupující potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky, pokud uvede Kupující správnou e-mailovou adresu, bude informován potvrzovacím e-mailem a kopií potvrzené objednávky s datumem dodání. Zasláním objednávky Kupujícím a potvrzením objednávky Prodávajícím je uzavřena kupní smlouva na dálku dle zákona č.40/1964 Sb., v platném znění (občanský zákoník). Kupní smlouva vzniká dnem potvrzení objednávky Prodávajícím.

3.2 Potvrzovací e-mail o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky pošle e-mailem nebo sdělí telefonicky Prodávající Kupujícímu po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

3.3 Pokud objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, bude Kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném e-mailem uvede Kupující jméno, e-mail a popis zboží, jehož objednávku stornuje.

3.4 V případě nejasností má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím, objednávka bude stornována.

3.5 Kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je Kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

3.6 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a Kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud Kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

Článek IV.
Ceny za zboží a způsob platby

4.1 Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH.
4.2 Zboží je majetkem Prodávajícího do doby, než je Kupujícím v plné výši zaplaceno.
4.3 Platbu je možné uskutečnit jedním z následujících způsobů:

Dobírkou - platba při doručení zboží zásilkovou službou PPL na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Cena dopravy jednoho balíku na dobírku včetně DPH
- do 3 kg
120,- Kč (s DPH)

- od 3,1 - 25 kg
165,- Kč (s DPH)

- od 25,1 - 50 kg
195,- Kč (s DPH)


 

2006 © Cavex club, shop Shean, design JaK| CZ | EN |

Aventure Verticale

raumerclimbing

Facebook

23.3.2011 14:35

OBDARUJTE SVÉ BLÍZKÉ DÁRKOVÝM POUKAZEM V CENÁCH 500, 1000 A 2000 KČ

23.3.2011 14:33

URGENTNÍ OBJEDNÁVKY VYŘIZUJEME I PŘES FACEBOOK. NAŠE UŽIVATELSKÉ JMÉNO JE: CAVEX CLUB

23.3.2011 14:34

SPECIALIZACE: MTDE, ALP DESIGN, RAUMER, KONG, KOTARBA, MEANDER, EXPLORER, STEINBERG, AVENTURE VERTICALE, SCURION, SUUNTO, CAVEX

1.10.2010 21:28

NEJVĚTŠÍ SPELEOLOGICKÁ SPECIÁLKA V ČESKÉ REPUBLICE AŽ 100M2 PRODEJNÍ PLOCHY.

5.3.2011 11:40

PROVOZNÍ DOBA PRODEJNY CAVEX V MORAVSKÉM KRASU JE: PO 10-13hod, ÚT 10-13hod, ST 10-13hod, ČT 10-15hod, PÁ 10-18hod, SO 09-18hod, NE 09-12hod